نام واحد : لبنیاتی نگاه دورق

 • استان : خوزستان
 • شهر : شادگان
 • نشانی شرکت : گلستان خ...
 • تلفن شرکت : ****372جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شادگان شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : *******632جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی مجدمی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شادگان

نام محصول : بطریهای پت PET

 • سریال مجوز : 2013934
 • شماره مجوز : 24450
 • تاریخ مجوز : 12/11/1388
 • کد محصول : 25201394
 • شرح محصول : بطریهای پت PET
 • ظرفیت : 760 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%