نام واحد : علی چنگلوائی

 • استان : خوزستان
 • شهر : بهبهان
 • نشانی شرکت : بهبهان-جاده...
 • تلفن شرکت : *******671جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده کمربندی جاده امام زاده علی
 • تلفن واحد : -جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی چنگلوائی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : سقف پلاستیکی

 • سریال مجوز : 610000000000
 • شماره مجوز : 06-32105
 • تاریخ مجوز : 04/08/1393
 • کد محصول : 2520412549
 • شرح محصول : سقف پلاستیکی
 • ظرفیت : 1,250 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%