نام واحد : صدف پلاستیک تاکستان

  • استان : قزوین
  • شهر : البرز
  • نشانی شرکت : شهر صنعتی...
  • تلفن شرکت : *******282جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • نشانی واحد : "جاده نصرت آباد،مجتمع مبنا گستر ، پلاک 14"
  • تلفن واحد : *********028جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • مدیر : حجت نیکبخت
  • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
  • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خصوصی البرز

نام محصول : انواع ظروف پلاستیکی دهان گشاد

  • سریال مجوز : 610000000000
  • شماره مجوز : 127/28461
  • تاریخ مجوز : 18/08/1393
  • کد محصول : 2520412442
  • شرح محصول : انواع ظروف پلاستیکی دهان گشاد
  • ظرفیت : 2,500 تن
  • گروه 2 رقمی : 25
  • گروه 4 رقمی : 2520
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%