نام واحد : طراحی مهندسی نیک هنگام توس

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : کیلومتر24جاده...
 • تلفن شرکت : ********051جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : مشهد - کیلومتر 22 جاده قوچان شهرک ماشین ایزار صنعت 8 قطعه 69
 • تلفن واحد : *********051جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد باقر اذانی
 • تلفن مدیر : *******915جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ماشین سازی و فناوریهای برتر (مشهد4)

نام محصول : خدمات ماشین کاری فلزات

 • سریال مجوز : 590021000000
 • شماره مجوز : 1438830/120
 • تاریخ مجوز : 15/10/1393
 • کد محصول : 2892312346
 • شرح محصول :
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات ازلاستیک وپلاستیک(25)
 • گروه 4 رقمی : ساخت انواع محصولات پلاستیکی(2520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%