نام واحد : بتن فوم ایلام

 • استان : ایلام
 • شهر : ایلام
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******841جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : *********084جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین دانگاه
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ایلام

نام محصول : ورق و صفحه ازفوم پلی استایرن انبساطی

 • سریال مجوز : 610000000000
 • شماره مجوز : 122/15500
 • تاریخ مجوز : 17/09/1393
 • کد محصول : 2520512404
 • شرح محصول : ورق و صفحه ازفوم پلی استایرن انبساطی
 • ظرفیت : 1,200 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%