نام واحد : پیام دانه خوزستان

 • استان : خوزستان
 • شهر : گتوند
 • نشانی شرکت : اهواز فلکه...
 • تلفن شرکت : ****623جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : گتوند شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد حسین چهرازی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی گتوند

نام محصول : بسته بندی غلات

 • سریال مجوز : 2013994
 • شماره مجوز : 9990
 • تاریخ مجوز : 04/05/1391
 • کد محصول : 15311420
 • شرح محصول : بسته بندی غلات
 • ظرفیت : 7,500 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1531
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%