نام واحد : پلی اتیلن صنعت گستر فرزانگان

 • استان : گیلان
 • شهر : رشت
 • نشانی شرکت : شهر صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******133جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : رشت سراوان روستای دهبنه
 • تلفن واحد : -جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اشرف علی جماعت
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بطری از پلی اتیلن

 • سریال مجوز : 610000000000
 • شماره مجوز : 54802/24
 • تاریخ مجوز : 17/12/1393
 • کد محصول : 2520512452
 • شرح محصول : بطری از پلی اتیلن
 • ظرفیت : 140 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%