نام واحد : الماس فیلم آذربایجان

 • استان : آذربایجان غربی
 • شهر : ارومیه
 • نشانی شرکت : کلیومتر...
 • تلفن شرکت : *******443جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ک 14/5جاده مهاباد به فاصله 600 مترازروستای حصارص.پ3398-57135
 • تلفن واحد : -جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : بابک کریم زاده رضائیه
 • تلفن مدیر : *******914جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : فیلم از پی وی سی نرم شیرینک

 • سریال مجوز : 610000000000
 • شماره مجوز : 112/7/422809
 • تاریخ مجوز : 29/09/1393
 • کد محصول : 2520512383
 • شرح محصول : فیلم از پی وی سی نرم شیرینک
 • ظرفیت : 360 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%