نام واحد : صغری غضنفری

 • استان : فارس
 • شهر : سپیدان
 • نشانی شرکت : هماشهر شرکت...
 • تلفن شرکت : *******713جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : هماشهر
 • تلفن واحد : *********071جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : صغری غضنفری
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : شیلنگ نخ دار از پی وی سی

 • سریال مجوز : 610000000000
 • شماره مجوز : 73454
 • تاریخ مجوز : 28/10/1393
 • کد محصول : 2520512361
 • شرح محصول : شیلنگ نخ دار از پی وی سی
 • ظرفیت : 450 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%