نام واحد : حسن خورشیدی کیوج

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : خیابان فدائیان اسلام20متری وفاپلاک 518
 • تلفن واحد : ******-55جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن خورشیدی کیوج
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شمس آباد

نام محصول : شیلنگ از پی وی سی

 • سریال مجوز : 820000000000
 • شماره مجوز : 40724
 • تاریخ مجوز : 02/06/1394
 • کد محصول : 2520412358
 • شرح محصول : شیلنگ از پی وی سی
 • ظرفیت : 779 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%