نام واحد : الیار نجفی

 • استان : گیلان
 • شهر : لنگرود
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی
 • تلفن شرکت : *******134جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : اطاقور
 • تلفن واحد : *********014جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : الیار نجفی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی لنگرود (نالکیاشر)

نام محصول : پنجره از پی وی سی

 • سریال مجوز : 610000000000
 • شماره مجوز : 49710/24
 • تاریخ مجوز : 19/11/1393
 • کد محصول : 2520512601
 • شرح محصول : پنجره از پی وی سی
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%