نام واحد : میثم نایبی و فرامرز احدی

 • استان : تهران
 • شهر : رباط کریم
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی پرند میدان فناوری خ فناوری جنوبی خ یاس قطعه 21 دی
 • تلفن واحد : -جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : میثم نایبی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی پرند

نام محصول : قطعات پلاستیکی ظروف آشپزخانه

 • سریال مجوز : 610000000000
 • شماره مجوز : 40595
 • تاریخ مجوز : 24/05/1396
 • کد محصول : 2520412476
 • شرح محصول : قطعات پلاستیکی ظروف آشپزخانه
 • ظرفیت : 205 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%