نام واحد : اکبر تابعی

 • استان : کردستان
 • شهر : کامیاران
 • نشانی شرکت : "خیابان...
 • تلفن شرکت : *******873جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج مریوان ابتدای روستای لون کهنه
 • تلفن واحد : -جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : اکبر تابعی
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : لوله معمولی آب از پلی پروپیلن

 • سریال مجوز : 610000000000
 • شماره مجوز : 154/30677
 • تاریخ مجوز : 25/11/1393
 • کد محصول : 2520512326
 • شرح محصول : لوله معمولی آب از پلی پروپیلن
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%