نام واحد : نوردانه

 • استان : خوزستان
 • شهر : ایذه
 • نشانی شرکت : تهران...
 • تلفن شرکت : *********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ایذه ک5جاده ایذه تکاب بعدازنهالستان منابع طبیعی
 • تلفن واحد : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : البر ز محمدی راد
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : مکملهای غذایی طیور

 • سریال مجوز : 2013998
 • شماره مجوز : 175
 • تاریخ مجوز : 15/01/1385
 • کد محصول : 15331112
 • شرح محصول : مکملهای غذایی طیور
 • ظرفیت : 4,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1533
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%