نام واحد : شکر اله مختاری همامی

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : جاده قدیم قم...
 • تلفن شرکت : *******215جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج قدیم قم بعدازشورآبادج مهدی آبادروستای عبداله آباد
 • تلفن واحد : -جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمود سرلک
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : درزگیر پی وی سی

 • سریال مجوز : 820000000000
 • شماره مجوز : 34710
 • تاریخ مجوز : 22/04/1394
 • کد محصول : 2422412465
 • شرح محصول : درزگیر پی وی سی
 • ظرفیت : 17 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2422
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%