نام واحد : حسن شوندی

 • استان : تهران
 • شهر : ری
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : شهیدرجائی انتهای کوی سیزده آبان قریه یزدیهاپلاستیک
 • تلفن واحد : -جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسن شوندی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع درپوش و سرپوش پلاستیکی

 • سریال مجوز : 820000000000
 • شماره مجوز : 26050
 • تاریخ مجوز : 27/02/1394
 • کد محصول : 2520412444
 • شرح محصول : انواع درپوش و سرپوش پلاستیکی
 • ظرفیت : 81 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%