نام واحد : مارال چرم پیشتاز اصفهان

 • استان : اصفهان
 • شهر : اصفهان
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******313جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : 1/6 کیلومتری شرق خ 10 شرقی در امتداد خ 1 شهرک صنعتی سگزی فاز2
 • تلفن واحد : -جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمید جعفر سرقینی
 • تلفن مدیر : *******913جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سگزی

نام محصول : صفحه و ورق چرم مصنوعی از پلی اورتان

 • سریال مجوز : 610000000000
 • شماره مجوز : 84848
 • تاریخ مجوز : 17/12/1393
 • کد محصول : 2520512414
 • شرح محصول : صفحه و ورق چرم مصنوعی از پلی اورتان
 • ظرفیت : 2,150 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%