نام واحد : آقایان سید علی و سید امیر شریعتی و خانم زهرا انصاری

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : "شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******213جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک عباس آباد خ درنا خ سعدی نبش سیمرغ
 • تلفن واحد : -جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید علی شریعتی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : پلی استایرن قابل انبساط EPS

 • سریال مجوز : 610000000000
 • شماره مجوز : 54236
 • تاریخ مجوز : 25/08/1394
 • کد محصول : 2413512333
 • شرح محصول : پلی استایرن قابل انبساط EPS
 • ظرفیت : 683 تن
 • گروه 2 رقمی : 24
 • گروه 4 رقمی : 2413
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%