نام واحد : محمد صابر پوریا

 • استان : کردستان
 • شهر : دهگلان
 • نشانی شرکت : "شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******872جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : "خیابان سوم، کدپستی6668155555 ، همراه 09183716602 و تلفن 08735155089"
 • تلفن واحد : *********087جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد صابر پوریا
 • تلفن مدیر : *******918جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی دهگلان

نام محصول : خدمات ساخت قطعات پلاستیکی به روش تزریق

 • سریال مجوز : 610000000000
 • شماره مجوز : 394/4533
 • تاریخ مجوز : 22/02/1394
 • کد محصول : 2520412577
 • شرح محصول : خدمات ساخت قطعات پلاستیکی به روش تزریق
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 25
 • گروه 4 رقمی : 2520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%