نام واحد : مهدی اکبریان

 • استان : خوزستان
 • شهر : دزفول
 • نشانی شرکت : خ آیت اله...
 • تلفن شرکت : ****333جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج محمد بن جعفر ک3جنب شرکت تکین
 • تلفن واحد : *********064جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ا
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : درجه بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 2014320
 • شماره مجوز : 11794
 • تاریخ مجوز : 11/06/1385
 • کد محصول : 15492716
 • شرح محصول : درجه بندی حبوبات
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1549
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%