نام واحد : صنایع غذایی آبادان وارنا

 • استان : خوزستان
 • شهر : آبادان
 • نشانی شرکت : 0
 • تلفن شرکت : ****445جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی -فاز 2 غذایی
 • تلفن واحد : ***********063جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : خیریه نعیمی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی آبادان 1

نام محصول : شیرپاستوریزه

 • سریال مجوز : 2014483
 • شماره مجوز : 27777
 • تاریخ مجوز : 20/12/1388
 • کد محصول : 15201111
 • شرح محصول : شیرپاستوریزه
 • ظرفیت : 18,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%