نام واحد : تهیه و بسته بندی خشکبار آرات

 • استان : خوزستان
 • شهر : آبادان
 • نشانی شرکت : تهران خ...
 • تلفن شرکت : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی فاز دوم غذایی
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سیامک شهریاری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی آبادان 1

نام محصول : خمیرخرما

 • سریال مجوز : 2014751
 • شماره مجوز : 6199
 • تاریخ مجوز : 22/03/1389
 • کد محصول : 15131445
 • شرح محصول : خمیرخرما
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1513
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%