نام واحد : جوان امید آینده

 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • نشانی شرکت : 0
 • تلفن شرکت : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی شماره2 کیلومتر12اهواز اندیمشک
 • تلفن واحد : **********061جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : علی اکبر جوانمردی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اهواز 2

نام محصول : همبرگر

 • سریال مجوز : 2014811
 • شماره مجوز : 15071
 • تاریخ مجوز : 22/07/1385
 • کد محصول : 15111712
 • شرح محصول : همبرگر
 • ظرفیت : 700 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1511
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (المثنی)
 • پیشرفت : 100%
  100%