نام واحد : دام و طیور رومز

 • استان : خوزستان
 • شهر : رامهرمز
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : ******222جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 10 محور رامشیر -شهرک صنعتی رامهرمز
 • تلفن واحد : ****************229جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : صفدر پیر مرادی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی رامهرمز

نام محصول : بسته بندی خوراک دام -طیور-آبزیان

 • سریال مجوز : 2015262
 • شماره مجوز : 14650
 • تاریخ مجوز : 14/07/1389
 • کد محصول : 15331170
 • شرح محصول : بسته بندی خوراک دام -طیور-آبزیان
 • ظرفیت : 100,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1533
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%