نام واحد : بام لبن تهران

 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : کیلومتر 12 جاده اندیمشک شهرک صنعتی شماره 2 فاز 2
 • تلفن واحد : *******373جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید محمود میرباقری
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اهواز 2

نام محصول : پنیر ومشتقات

 • سریال مجوز : 2015303
 • شماره مجوز : 23129
 • تاریخ مجوز : 27/10/1389
 • کد محصول : 15201260
 • شرح محصول : پنیر ومشتقات
 • ظرفیت : 400 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%