نام واحد : نبی قاطع

 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • نشانی شرکت : 0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سه راه خرمشهر روبروی ترمینال17گانه پشت بانک ملی
 • تلفن واحد : *********061جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : نبی قاطع
 • تلفن مدیر : **********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : برنجکوبی

 • سریال مجوز : 2015611
 • شماره مجوز : 14114
 • تاریخ مجوز : 18/09/1385
 • کد محصول : 15311230
 • شرح محصول : برنجکوبی
 • ظرفیت : 2,300 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1531
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%