نام واحد : متفکران ایذه

 • استان : خوزستان
 • شهر : ایذه
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی ایذه
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : کیلومتر 7 جاده اصفهان-شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : *******692جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد رضا عسکری نیا
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ایذه

نام محصول : خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی

 • سریال مجوز : 2015978
 • شماره مجوز : 3666
 • تاریخ مجوز : 28/02/1388
 • کد محصول : 15135010
 • شرح محصول : خدمات سردخانه ای جهت نگهداری موادغذائی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1513
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%