نام واحد : تعاونی صنایع غذایی فرید بهبهان

 • استان : خوزستان
 • شهر : بهبهان
 • نشانی شرکت : فلکه هلال...
 • تلفن شرکت : ****331جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بهبهان کیلومتر 5 جادهشیراز شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حمید فرزانه
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بهبهان

نام محصول : دوغ گازدار

 • سریال مجوز : 2016075
 • شماره مجوز : 27376
 • تاریخ مجوز : 20/12/1390
 • کد محصول : 15201237
 • شرح محصول : دوغ گازدار
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%