نام واحد : مجتمع کشت وصنعت سبزدشت سمنان

 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • نشانی شرکت : تهران خ نیایش...
 • تلفن شرکت : **************669جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سمنان شهرک صنعتی سمنان فاز 2 انتهای کارگر بلوارهمت
 • تلفن واحد : ****335جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : نرگس السادات زاهد
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سمنان

نام محصول : نمک طعام ساده تصفیه شده

 • سریال مجوز : 2205659
 • شماره مجوز : 1594
 • تاریخ مجوز : 23/01/1385
 • کد محصول : 15492511
 • شرح محصول : نمک طعام سادهتصفیه شده
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%