نام واحد : تعاونی تولیدی سالم پودرشاهرود

 • استان : سمنان
 • شهر : شاهرود
 • نشانی شرکت : شاهرود شهرک...
 • تلفن شرکت : ****333جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شاهرود شهرک صنعتی
 • تلفن واحد : ****332جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : منصور رستمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شاهرود

نام محصول : بسته بندی مواداردی

 • سریال مجوز : 2205918
 • شماره مجوز : 10286
 • تاریخ مجوز : 23/06/1382
 • کد محصول : 15311421
 • شرح محصول : بسته بندی مواداردی
 • ظرفیت : 210 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%