نام واحد : آذین شوشتر

 • استان : خوزستان
 • شهر : شوشتر
 • نشانی شرکت : 0
 • تلفن شرکت : *****216جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج اهواز جنب انبار مخابرات0
 • تلفن واحد : ***********061جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مجید قنادان
 • تلفن مدیر : **********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع رب گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 2016593
 • شماره مجوز : 25816
 • تاریخ مجوز : 14/12/1385
 • کد محصول : 15491810
 • شرح محصول : انواع رب گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 4,500 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1549
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%