نام واحد : تکسان رزین

 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • نشانی شرکت : گرمسار ناحیه...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : گرمسار ناحیه صنعتی فجر روبروی زردفلز
 • تلفن واحد : ***********023جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : ادامس

 • سریال مجوز : 2206733
 • شماره مجوز : 13290
 • تاریخ مجوز : 29/08/1380
 • کد محصول : 15431410
 • شرح محصول : ادامس مغزدار
 • ظرفیت : 235 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%