نام واحد : فن آوران ارگان

 • استان : خوزستان
 • شهر : بهبهان
 • نشانی شرکت : خ آزادی...
 • تلفن شرکت : *********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : بهبهان کیلومتر 5 جاده شیراز شهرک صنعتی خیابان صنعت 9
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : صادق صفریان
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بهبهان

نام محصول : بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 2017445
 • شماره مجوز : 15757
 • تاریخ مجوز : 11/07/1391
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1549
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%