نام واحد : فرآورده های غذایی آذرشین پارس

 • استان : سمنان
 • شهر : گرمسار
 • نشانی شرکت : تهران نارمک خ...
 • تلفن شرکت : *****778جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : گرمسار شهرک صنعتی ایوانکی خ آموزش نبش آموزشی 2.0
 • تلفن واحد : *********023جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : فرید میرکمالی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی ایوانکی

نام محصول : تمبرهندی ومشابه

 • سریال مجوز : 2207081
 • شماره مجوز : 7488
 • تاریخ مجوز : 02/03/1388
 • کد محصول : 15131131
 • شرح محصول : تمبرآلوچه وانواع میوه تمبرهندی
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%