نام واحد : سهامی کنسانتره میوه وتولیدانواع آب میوه توحیدشاهرود

 • استان : سمنان
 • شهر : شاهرود
 • نشانی شرکت : شاهرود جااده...
 • تلفن شرکت : ********091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرستان شاهرود جاده رویان دیزج کیلومتر 2/5
 • تلفن واحد : ****333جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : عباسعلی حسنی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع کنسانتره میوه بجزکنسانتره مرکبات

 • سریال مجوز : 2207222
 • شماره مجوز : 21793
 • تاریخ مجوز : 17/07/1385
 • کد محصول : 15491510
 • شرح محصول : کنسانتره زردالو و آلبالو
 • ظرفیت : 4,150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%