نام واحد : بسته بندی پیمان فرد جنوب

 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : بلوار صنعت تلاش 10 / شهرک صنعتی اهواز 2
 • تلفن واحد : ***********061جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : ابوالقاسم ساتوری
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی اهواز 2

نام محصول : بسته بندی آرد برنج

 • سریال مجوز : 2017764
 • شماره مجوز : 11723
 • تاریخ مجوز : 03/06/1389
 • کد محصول : 15311421
 • شرح محصول : بسته بندی مواداردی
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1531
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%