نام واحد : شیر پاستوریزه آسیا دشت جنوب

 • استان : خوزستان
 • شهر : دشت آزادگان
 • نشانی شرکت : 0
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ک10 جاده سوسنگرد اهواز شهرک صنعتی مرعی
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : خلف سعیدی
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سوسنگرد

نام محصول : خامه پاستوریزه

 • سریال مجوز : 2018048
 • شماره مجوز : 7957
 • تاریخ مجوز : 13/08/1386
 • کد محصول : 15201120
 • شرح محصول : خامه پاستوریزه
 • ظرفیت : 375 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1520
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری بدون طرح)
 • پیشرفت : 100%
  100%