نام واحد : شاکر صفار

 • استان : خوزستان
 • شهر : اهواز
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : ****445جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : سه راه خرمشهر شهرک رزمندگان -خیابان اصلی -جنب شرکت بوتان-پلاک1
 • تلفن واحد : ************061جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : شاکر صفا
 • تلفن مدیر : *******936جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : یخ

 • سریال مجوز : 2018085
 • شماره مجوز : 6224
 • تاریخ مجوز : 22/03/1389
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1549
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%