نام واحد : طیور دانه سلامت دزفول

 • استان : خوزستان
 • شهر : دزفول
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی شماره یک خ 12
 • تلفن واحد : *******641جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سید کاظم موسوی فخر
 • تلفن مدیر : *******916جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی دزفول 1

نام محصول : خوراک دام وطیور وابزیان

 • سریال مجوز : 2018532
 • شماره مجوز : 27954
 • تاریخ مجوز : 22/12/1388
 • کد محصول : 15331170
 • شرح محصول : بسته بندی خوراک دام -طیور-آبزیان
 • ظرفیت : 40,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 15
 • گروه 4 رقمی : 1533
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%