نام واحد : تعاونی تاسیساتی وساختمانی 115 استان کرمان

 • استان : سمنان
 • شهر : دامغان
 • نشانی شرکت : کرمان خ جامی...
 • تلفن شرکت : *******341جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : دامغان درجوارمعدن منطقه قوشه 3 روستای کهو
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : -
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : اسفالت گرم

 • سریال مجوز : 2215248
 • شماره مجوز : 34753
 • تاریخ مجوز : 03/11/1385
 • کد محصول : 26991480
 • شرح محصول : اسفالت
 • ظرفیت : 333,400 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2699
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%