نام واحد : محمدعلی خدابنده

نام محصول : سایر کالاهای بتونی-سیمانی وگچی

 • سریال مجوز : 1756535
 • شماره مجوز : 18964
 • تاریخ مجوز : 27/12/1356
 • کد محصول : 26951210
 • شرح محصول : لوله سیمانی
 • ظرفیت : 30,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%