نام واحد : محمدعلی خدابنده

نام محصول : پله سیمانی

 • سریال مجوز : 1756535
 • شماره مجوز : 18964
 • تاریخ مجوز : 27/12/1356
 • کد محصول : 26951124
 • شرح محصول : پله سیمانی
 • ظرفیت : 6,000 متر
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%