نام واحد : احمد علی عرب اسدی

 • استان : سمنان
 • شهر : شاهرود
 • نشانی شرکت : شاهرود روستای...
 • تلفن شرکت : *******274جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شاهرود روستای کلاته اسد
 • تلفن واحد : ********274جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : احمد علی عرب اسدی
 • تلفن مدیر : *******919جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بلوک سقفی

 • سریال مجوز : 2215502
 • شماره مجوز : 30246
 • تاریخ مجوز : 07/09/1386
 • کد محصول : 26951119
 • شرح محصول : بلوک سقفی
 • ظرفیت : 200,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2695
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%