نام واحد : امیرمحمدی ورجبعلی کابوسی

 • استان : سمنان
 • شهر : شاهرود
 • نشانی شرکت : شاهرود
 • تلفن شرکت : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : جاده شاهرود کیلومتر 35 جاده طرود
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : امیر محمدی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : عایق رطوبتی

 • سریال مجوز : 2215893
 • شماره مجوز : 2143
 • تاریخ مجوز : 25/01/1388
 • کد محصول : 26991220
 • شرح محصول : عایق رطوبتی
 • ظرفیت : 1,700 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2699
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%