نام واحد : نوراله احمدی زاده

نام محصول : پودرسنگ

 • سریال مجوز : 1756653
 • شماره مجوز : 40344
 • تاریخ مجوز : 24/12/1372
 • کد محصول : 26961130
 • شرح محصول : پودرسنگ کوبی
 • ظرفیت : 19,000 تن
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : برش وشکل دادن وپرداخت سنگ(2696)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%