نام واحد : علی عطائی

نام محصول : کفپوش سیمانی -موزائیک

 • سریال مجوز : 1756680
 • شماره مجوز : 45280
 • تاریخ مجوز : 27/12/1376
 • کد محصول : 26951123
 • شرح محصول : انواع موزائیک
 • ظرفیت : 23,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%