نام واحد : محمد بستان پیرا

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : ج خاوران...
 • تلفن شرکت : ******029جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ج خاوران کیلومتر25بعدازپاکدشت قریه آلوئک
 • تلفن واحد : ******029جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد بستان پیرا
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : تیرچه زیگزاک سیمانی

 • سریال مجوز : 1756688
 • شماره مجوز : 45340
 • تاریخ مجوز : 27/12/1376
 • کد محصول : 26951122
 • شرح محصول : تیرچه پیش ساخته
 • ظرفیت : 110,000 متر
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%