نام واحد : آذین جام سمنان

 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • نشانی شرکت : شهر تهران خ...
 • تلفن شرکت : **********021جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی سمنان بلوار کارفرمایان خ استاندارد3
 • تلفن واحد : **********023جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر :
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی سمنان

نام محصول : انواع شیشه دوجداره

 • سریال مجوز : 2216487
 • شماره مجوز : 1224
 • تاریخ مجوز : 21/01/1390
 • کد محصول : 26101136
 • شرح محصول : انواع شیشه دوجداره
 • ظرفیت : 180,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2610
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%