نام واحد : پرویز آرایی پور

نام محصول : پله سیمانی

 • سریال مجوز : 1756706
 • شماره مجوز : 44121
 • تاریخ مجوز : 17/11/1338
 • کد محصول : 26951124
 • شرح محصول : پله
 • ظرفیت : 60,240 عدد
 • گروه 2 رقمی : سایرمحصولات کانی غیرفلزی(26)
 • گروه 4 رقمی : ساخت کالاهای بتونی-سیمانی وگچی(2695)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%