نام واحد : صنعتی وتولیدی ترادف

 • استان : سمنان
 • شهر : مهدی شهر
 • نشانی شرکت : تهران خ...
 • تلفن شرکت : *****887جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ناحیه صنعتی غنچه انگوری
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : سیدعلی کسائیان
 • تلفن مدیر : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غنچه انگوری

نام محصول : بلوک دیواری

 • سریال مجوز : 2216773
 • شماره مجوز : 43611
 • تاریخ مجوز : 25/12/1386
 • کد محصول : 26951118
 • شرح محصول : بلوک دیواری
 • ظرفیت : 170,000 عدد
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2695
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%