نام واحد : حسین رجائی

 • استان : سمنان
 • شهر : سمنان
 • نشانی شرکت : تهران اقدسیه...
 • تلفن شرکت : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : ناحیه علا سمنان جنب نمک صدف
 • تلفن واحد : ****344جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : حسین رجایی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : دیوار گچی پیش ساخته

 • سریال مجوز : 2216978
 • شماره مجوز : 17590
 • تاریخ مجوز : 18/05/1388
 • کد محصول : 26951172
 • شرح محصول : دیوار گچی پیش ساخته
 • ظرفیت : 400,000 متر مربع
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2695
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%