نام واحد : محمدرضارستمی ومحمدرضارنجبر

 • استان : سمنان
 • شهر : شاهرود
 • نشانی شرکت : شاهرود انتهای...
 • تلفن شرکت : ****334جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی شاهرود خیابان کارگر9
 • تلفن واحد : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : محمد رضا رنجبر
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شاهرود

نام محصول : بتون اماده

 • سریال مجوز : 2217563
 • شماره مجوز : 38771
 • تاریخ مجوز : 29/10/1389
 • کد محصول : 26951311
 • شرح محصول : بتون اماده
 • ظرفیت : 60,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2695
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%