نام واحد : قائم بتن شاهوار

 • استان : سمنان
 • شهر : شاهرود
 • نشانی شرکت : شاهرود خ 28...
 • تلفن شرکت : ***330جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی شاهرود
 • تلفن واحد : 0جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : احمد نادعلی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی شاهرود

نام محصول : بتون اماده

 • سریال مجوز : 2217679
 • شماره مجوز : 41977
 • تاریخ مجوز : 12/11/1387
 • کد محصول : 26951311
 • شرح محصول : بتون اماده
 • ظرفیت : 60,000 تن
 • گروه 2 رقمی : 26
 • گروه 4 رقمی : 2695
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%